Hos os

– I TINGLEV KIRKE –
Koncerter
Foredrag
Ældre eftermiddage
Strikkecafé

Strikkecafé

Strik, snak og hygge for alle i alle aldre 

Har du pinde, har vi garn og opskrifter.

Vi inviterer alle, der har tid og lyst, til strik, snak og hygge i Den gamle skole ved Tinglev Kirke. Vi strikker, hækler eller broderer og snakker om stort og småt.

Om du er øvet eller nybegynder, ung eller gammel er underordnet – vi hjælper hinanden 😊

Opstart d. 8.2.2022 kl. 14.00 – 16.00 – herefter den 2. tirsdag i måneden.

Kommende datoer:

 

Tirsdag d. 8/3 kl. 14.00 – 16.00

Tirsdag d. 12/4 kl. 14.00 – 16.00

Tirsdag d. 10/5 kl. 14.00 – 16.00

Tirsdag d. 14/6 kl. 14.00 – 16.00

Tirsdag d. 9/8 kl. 14.00 – 16.00

Tirsdag d. 13/9 kl. 14.00 – 16.00

Tirsdag d. 11/10 kl. 14.00 – 16.00

Tirsdag d. 13/12 kl. 14.00 – 16.00

 

Kom og vær med

Vi serverer kaffe/te og kage

Alle er velkomne og arrangementet er gratis

Venlig hilsen

Anne-Marie og Gertrud

Kirkekor
  •  Juniorkor , som er for Jer, der går i 5.-9. kl.

  • Børnekor for jer, der går i 0.-4. kl.

  • Sognekor (for de voksne)

Læs mere

 

 

Babysalmesang

Salmesang og lege for de aller mindste fra 3 – 9 mdr.

Vi har i øjeblikket endnu ikke et hold i gang, men hvis I skulle få interesse for at være med, så ring til vores organist :
Doris Sommerlund på tlf,: 30 62 56 01

Er du lige blevet mor eller far og har lyst til at være med i en musikalsk gruppe sammen med de helt små, så er du meget velkommen til babysalmesang.
Vi vil gerne i Tinglev tilbyde babysalmesang, som er musik, salmesang og lege for de allermindste fra 3 – 9 mdr. Barnet oplever sammen med forældrene glæden ved musikken og får brugt alle sanser. Vi leger, synger sange og høre spændende lyde i ca. 40 min. Bagefter er der hyggesnak med kaffe og te til de voksne.

Hvordan foregår det?
Babysalmesang er et musikalsk og rytmisk tilbud til de mindste børn og deres forældre eller en anden voksen og er et populært tilbud i folkekirken. Et babysalmesangshold mødes som regel en gang om ugen. Her synger man salmer og leger sanglege med børnene. Måske blæser man sæbebobler, danser og spiller på instrumenter for børnene, så de oplever kirkerummet og den danske salmeskat med alle sanser.
I kirker kan de, der har tid og lyst, blive og drikke en kop kaffe sammen bagefter.
Salmesang stimulerer sanserne
Babysalmesang i folkekirken er opstået ud fra en viden om, at sang og musik stimulerer barnets musikalske og sansemotoriske udvikling.
En baby forstår ikke salmerne, men babyen kan sanse stemningen og atmosfæren, og tekst og melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed.
Babysalmesang giver desuden en mulighed for at opleve kirkerummet og nyde musikken på en uformel måde.
Derudover giver babysalmesang dig inspiration til at synge og bevæge dig med din baby derhjemme.
Alle er velkomne og det er helt gratis at deltage.
Babysalmesang kræver ikke et stort kendskab til kirken, og du behøver ikke være et musikalsk geni for at deltage. Alle kan være med!
Husk, at din stemme er din babys yndlingsstemme.
Hvis du er interesseret i at gå til babysalmesang Husk tilmelding første gang.

 

Musikalsk legestue

Musikalsk legestue for dagplejebørn
Fredage
Musikalsk legestue er musik for dagplejebørn. Børnene leger, lærer sange med fakter, danser og spiller på instrumenter.
De har det rigtig sjovt. Da lokalet i den gamle skole ikke er så stort har Vivian Andresen opdelt dagplejerne i grupper, så der kun kommer ca. 1-2 grupper pr. gang. Men hvis du er hjemmegående og passer barnet derhjemme, er du også velkommen til at være med på de nævnte datoer:

Fredag, i lige uger Kl. 9,oo
Afholdes hver anden fredag kl. 9 – 10
Næste datoer er 8. marts + 22. marts.
(Alle børn mellem 9 mdr. og 3 år er velkomne, også børn der ikke er i dagpleje

Kontakt organist Doris Sommerlund for yderligere information tlf. 3062 5601

Bryllup

Kirkebryllup er tro, håb og kærlighed. 

Læs mere

Vielse/Velsignelse
Konfirmation

Konfirmation i Tinglev 2021 er  19.-20. juni.

Læs mere

Dåb
Bisættelser/Begravelse
Medlemsskab i kirken

Ønsker du at blive medlem af Folkekirken?
Du kan kun være medlem af folkekirken, hvis du er døbt. En person, der bliver døbt i folkekirken, bliver samtidig medlem af den. Det gælder uanset om den, der bliver døbt, er et spædbarn, et større barn eller en voksen.
Langt de fleste af folkekirkens medlemmer er blevet medlem ved at blive døbt i den. Det er imidlertid også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund.Udmeldelse af FolkekirkenEt medlem af folkekirken kan melde sig ud.
Når du er meldt ud af folkekirken, har du ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. For at blive viet i folkekirken, skal mindst den ene være medlem af denne. Ligeledes kan du normalt kun blive begravet med bistand af en præst i folkekirken, hvis du er medlem af den, når du dør. Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder m.v. i øvrigt højere for personer, der ikke var medlemmer af folkekirken, end de er for medlemmer.
Når du ikke er medlem af folkekirken, skal du ikke betale kirkeskat. Det er bl.a. af den grund vigtigt, at en udmeldelse bliver registreret i CPR.
Du kan ikke være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis du slutter dig til et andet trossamfund, bliver du dog ikke automatisk registreret som udtrådt af folkekirken. Du skal selv give besked til sognepræsten i folkekirken, for at det kan blive registreret i CPR.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kirkekontoret. Udmeldelse kan også ske ved, at du personligt møder op hos præsten eller på kirkekontoret.
Når du meddeler, at du vil træde ud af folkekirken, skal du oplyse, navn, CPR-nummer og hvor og hvornår du er døbt (vedlæg evt. en kopi af din fødsels- og dåbsattest).

Nadver

Ordet nadver betyder egentlig aftensmad.

Det Ny Testamente fortæller, at Jesus spiste sammen med sine disciple den sidste aften, før han blev taget til fange og korsfæstet. Under måltidet sagde han til dem, at når han var gået bort, skulle de mødes og spise sammen på samme måde, og han ville så selv være til stede hos dem gennem brødet og vinen.
Siden de første kristne begyndte at holde gudstjeneste sammen, har man delt brødet og vinen; og nadveren er fortsat led i folkekirkens gudstjeneste med budskabet om, at den opstandne Kristus er til stede med Guds tilgivelse.
Velsignelse betyder et godt tegn.
Nadveren slutter med en takkebøn og Den aronitiske velsignelse, der går helt tilbage til Det Gamle Testamente. Ordet velsignelse kommer af de to latinske ord: vel (godt) og signum (tegn), og betyder altså et godt tegn. Her siges det, at Gud ser mennesket ansigt til ansigt og giver det sin fred.