Vielse

– velsignelse –

Vielse / Velsignelse

Ordet velsignelse kommer af de to latinske ord: vel (godt) og signum (tegn), og betyder altså et godt tegn. Her siges det, at Gud ser mennesket ansigt til ansigt og giver det sin fred.

I kan blive viet i Tinglev kirke hvis I bor i sognet eller har en særlig tilknytning hertil.  Det vil sige hvis en af jer har boet her engang, hvis I har nært pårørende der bor i sognet, eller hvis en af jer er døbt eller konfirmeret i kirken. For at blive viet i kirken skal en af jer desuden være medlem af folkekirken.

Senest tre uger inden I skal vies skal I udfylde en ægteskabserklæring og aflevere den til borgerservice.  Fra kommunen får I efterfølgende en prøvelsesattest som skal afleveres til præsten.  Den må max være 3 måneder gammel på vielsesdagen.

Ønsker I at vies eller velsignes i Tinglev kirke, så kontakt præsten tlf.:  7464 4050.