Gud

– jeg takker dig –

Gudstjenester i Tinglev Kirke:

SEPTEMBER

5. september 14. s. e. trin. kl. 09.00  v/Signe Sahner

12. september 15. s. e. trin. kl.19.00 v/Søren W

19. september 16. s. e. trin. kl. 10.30 v/Søren W  Høstgudstjeneste

26. september 17. s. e. trin. kl. 9.00 v/Signe Sahner

OKTOBER

3. oktober 18. s. e. trin. kl.9.00 v/Signe Sahner

10. oktober 19. s. e. trin. kl.19.00 v/Søren W

17. oktober 20. s. e. trin. kl.10.30 v/Søren W

24. oktober 21. s. e. trin. kl.10.30 v/Søren W

31. oktober 22. s. e. trin. kl.14.30 v/Signe Sahner.  BUSK-gudstjeneste

NOVEMBER

7. november Alle Helgen kl.10.30 v/Søren W

14. november 24. s. e. trin. kl.19.00 v/Søren W. Hubertus-gudstjeneste

21. november Sidste s. i kirkeåret kl.10.30 v/Søren W

28. november 1. s. i advent kl.10.30 v/Søren W

Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil,

ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25