Gud

– jeg takker dig –

Gudstjenester i Tinglev Kirke

MAJ

Søndag d. 19. maj: Pinsedag kl. 14.00 fælles dansk-tysk
Søndag d. 26. maj: Trinitatis søndag kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

 

JUNI

Søndag d. 2. juni: 1. søndag efter trinitatis kl. 9.00 v/ Ditte Freiesleben
Søndag d. 9. juni: 2. søndag efter trinitatis kl. 10.30 v/ Søren Wogensen
Søndag d. 16. juni: 3. søndag efter trinitatis kl. 10.30 v/ Søren Wogensen
Søndag d. 23. juni: 4. søndag efter trinitatis kl. 10.30 v/ Søren Wogensen
Søndag d. 30. juni: 5. søndag efter trinitatis kl. 19.00 v/ Søren Wogensen

 

JULI

Søndag d. 7. juli: 6. søndag efter trinitatis kl. 9.00 v/ Ditte Freiesleben

 

Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25