Gud

– jeg takker dig –

Gudstjenester i Tinglev Kirke

 

FEBRUAR

Søndag d. 4. februar: Seksagesima: kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

Søndag d. 11. februar: Fastelavnssøndag kl. 19.00 v/ Søren Wogensen

Søndag d. 18. februar: 1. søndag i fasten kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

Søndag d. 25. februar: 2. søndag i fasten kl. 10.30 v/ Ditte Freiesleben

 

MARTS

Søndag d. 3. marts: 3. søndag i fasten kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

Søndag d. 10. marts: Midfaste søndag kl. 19.00 v/ Søren Wogensen

Søndag d. 17. marts: Maria Bebudelsesdag kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

Søndag d. 24. marts: Palmesøndag kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

Torsdag d. 28. marts: Skærtorsdag kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

Fredag d. 29. marts: Langfredag kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

Søndag d. 31. marts: Påskedag kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

 

APRIL

Søndag d. 7. april: 1. søndag efter påske kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

 

Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25