Gud

– jeg takker dig –

Gudstjenester i Tinglev Kirke:

DECEMBER

5. december 2. s. i advent kl.10.30 v/Søren Wogensen

12. december 3. s. i advent kl.9.00 v/Signe Bøje Sahner

19. december 4. s. i advent kl.10.30 v/Søren Wogensen

24. december Juleaften kl.10.30: I kirken kl.13.30: Sofiedal kl.16.00: I kirken

25. december Juledag kl.10.30 v/Søren Wogensen

26. december 2. juledag Ingen

31. december Nytårsaften kl.14.00 v/Søren Wogensen

JANUAR

1. januar Nytårsdag Ingen

2. januar H3K søndag kl.10.30 v/Søren Wogensen

9. januar 1. s.e. H3K kl.19.00 v/Søren Wogensen

16. januar 2. s.e. H3K kl.9.00 v/Signe Bøje Sahner

23. januar 3. s.e. H3K kl.10.30 v/Søren Wogensen

30. januar 4. s.e. H3K kl.10.30 v/Søren Wogensen

FEBRUAR

6. februar Sidste s.e. H3K kl.10.30 v/Søren Wogensen

13. februar Søndag Septuagesima kl.19.00 v/Søren Wogensen

20. februar Søndag Seksagesima – info kommer

27. februar Fastelavn kl.10.30 v/Søren Wogensen

MARTS

6. marts 1. s. i fasten kl.10.30 v/Søren Wogensen

13. marts 2. s. i fasten kl.19.00 v/Søren Wogensen

20. marts 3. s. i fasten kl.10.30 v/Søren Wogensen

27. marts Midfaste kl.10.30 v/Søren Wogensen

APRIL

3. april Mariæ Bebudelse kl.10.30 v/Søren Wogensen

10. april Palmesøndag kl.10.30 v/Søren Wogensen

14. april Skærtorsdag kl.17.00 v/Søren Wogensen

15. april Langfredag kl.10.30 v/Søren Wogensen

17. april Påskedag kl.10.30 v/Søren Wogensen

18. april 2. påskedag Ingen

24. april 1. s.e. påske kl.19.00 v/Søren Wogensen

MAJ

1. maj 2. s.e. påske kl.9.30 & kl.11.00 Konfirmation

Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil,

ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25