Gud

– jeg takker dig –

Gudstjenester i Tinglev Kirke

JANUAR

29. januar: Sidste søndag e. Hellig 3 Konger: 10.30 v/Søren Wogensen

FEBRUAR

5. februar: Septuagesima: kl. 10.30 v/Søren Wogensen

12. februar: Seksagesima: kl. 19.00 v/Søren Wogensen

19. februar: Fastelavn: kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

26. februar: 1. søndag i fasten: kl. 10.30 v/Ditte Freiesleben

MARTS

5. marts: 2. søndag i fasten: kl. 10.30 v/Søren Wogensen

Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil,

ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25