Gud

– jeg takker dig –

Gudstjenester i Tinglev Kirke:

SEPTEMBER

25. september: 15. søndag efter trinitatis kl. 10.30 v/Bjarne Hjort

OKTOBER

2. oktober: 16. søndag efter trinitatis kl. 10.30 v/Bjarne Hjort

9. oktober: 17. søndag efter trinitatis kl. 10.30 v/Bjarne Hjort

16. oktober: 18. søndag efter trinitatis kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

23. oktober: 19. søndag efter trinitatis kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

30. oktober: 20. søndag efter trinitatis kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

NOVEMBER

6. november: Alle Helgens søndag kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil,

ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25