Gud

– jeg takker dig –

Gudstjenester i Tinglev Kirke

JUNI

Søndag d. 23. juni: 4. søndag efter trinitatis kl. 10.30 v/ Søren Wogensen
Søndag d. 30. juni: 5. søndag efter trinitatis kl. 19.00 v/ Søren Wogensen

 

JULI

Søndag d. 7. juli: 6. søndag efter trinitatis kl. 9.00 v/ Ditte Freiesleben
Søndag d. 14. juli: 7. søndag efter trinitatis kl. 10.30 v/ Søren Wogensen
Søndag d. 21. juli: 8. søndag efter trinitatis kl. 10.30 v/ Søren Wogensen
Søndag d. 28. juli: 9. søndag efter trinitatis kl. 10.30 v/ Ditte Freiesleben

 

AUGUST

Søndag d. 4. august: 10. søndag efter trinitatis kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

 

Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25