Gud

– jeg takker dig –

Gudstjenester i Tinglev Kirke

 

NOVEMBER

Søndag d. 26. november: sidste søndag i kirkeåret: kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

 

DECEMBER

Søndag d. 3. december: 1. søndag i advent: kl. 9.00 v/ Ditte Freiesleben

Søndag d. 10. december: 2. søndag i advent: kl. 19.00 v/ Søren Wogensen

Søndag d. 17. december: 3. søndag i advent: kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

Søndag d. 24. december: Juleaftensdag:
kl. 10.30: Kirken v/ Søren Wogensen
kl. 13.30: Forsamlingshuset i Sofiedal v/ Søren Wogensen
kl. 16.00: Kirken v/ Søren Wogensen

Mandag d. 25. december: Juledag kl. 10.30 v/ Søren Wogensen

Søndag d. 31. december: Nytår kl. 14.00 v/ Søren Wogensen

Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25