Gud

– jeg takker dig –

Gudstjenester i Tinglev Kirke:

JUNI

 5. juni Pinsedag – kl. 14.00 Fælles dansk-tysk

 6. juni 2. pinsedag – Ingen gudstjeneste

12. juni Trinitatis søndag – kl. 9.00 v/Søren Wogensen

19. juni 1. s.e.t. – kl. 9.00 v/Signe Bøje Sahner

26. juni 2. s.e.t. – kl. 10.30 v/Søren Wogensen

JULI

 3. juli 3. s.e.t. – kl. 10.30 v/Søren Wogensen

10. juli 4. s.e.t. – kl. 10.30 v/Søren Wogensen

17. juli 5. s.e.t. – kl. 9.00 v/Signe Bøje Sahner

24. juli 6. s.e.t. – kl. 10.30 v/Søren Wogensen

31. juli 7. s.e.t. – kl. 10.30 v/Søren Wogensen

AUGUST

 7. august 8. s.e.t. – kl. 10.30 v/Søren Wogensen

14. august 9. s.e.t. – kl. 19.00 v/Søren Wogensen

21. august 10. s.e.t. – kl. 9.00 v/Signe Bøje Sahner

28. august 11. s.e.t. – kl. 9.00 v/Signe Bøje Sahner

Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil,

ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25