Gud

– jeg takker dig –

Gudstjenester i Tinglev Kirke:

27. februar Fastelavn kl.10.30 v/Søren Wogensen

MARTS

3.marts Fastelavnsgudstjeneste til børn kl.17.00

6. marts 1. s. i fasten kl.10.30 v/Søren Wogensen

13. marts 2. s. i fasten kl.19.00 v/Søren Wogensen

20. marts 3. s. i fasten kl.10.30 v/Søren Wogensen

27. marts Midfaste kl.10.30 v/Søren Wogensen

APRIL

3. april Mariæ Bebudelse kl.10.30 v/Søren Wogensen

10. april Palmesøndag kl.13.00 v/Søren Wogensen Det bliver en gudstjeneste i børnehøjde. Der kommer mere om det senere.

14. april Skærtorsdag kl.17.00 v/Søren Wogensen

15. april Langfredag kl.10.30 v/Søren Wogensen

17. april Påskedag kl.10.30 v/Søren Wogensen

18. april 2. påskedag Ingen

24. april 1. s.e. påske kl.19.00 v/Søren Wogensen

MAJ

1. maj 2. s.e. påske kl.9.30 & kl.11.00 Konfirmation

Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil,

ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25