Gud

– jeg takker dig –

Gudstjenester i Tinglev Kirke: 

JULI

4. juli: 5. s. e. trinitatis kl.10.30 v/Liselotte Kirkegaard

11. juli: 6. s. e. trinitatis kl.10.30 v/Liselotte Kirkegaard

18. juli: 7. s. e. trinitatis kl.10.30 v/Liselotte Kirkegaard

25. juli: 8. s. e, trinitatis kl.10.30 v/Liselotte Kirkegaard

AUGUST

1. august, Søndag  kl.10.30 v/NN

8. august, Søndag kl.19.00  v/Søren Wogensen

15. august, Søndag  kl.10.30  v/Søren Wogensen

22. august, Søndag  kl.10.30  v/Søren Wogensen

29. august, Søndag  kl. 09.00 v/Signe Sahner

SEPTEMBER

5. september, Søndag  kl. 09.00  v/Signe Sahner

Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil,

ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25