Gud

– jeg takker dig –

Gudstjenester i Tinglev Kirke: 

JUNI

6. juni: 1. søndag e. trinitatis kl.19.00 v/Liselotte Kirkegaard

13. juni: 2. s. e. trinitatis kl.9.00 v/Poul Erik Gildhoff

19. juni: Konfirmation kl.9.30 & 11.00 v/Søren Wogensen

20. juni: Konfirmation kl.9.30 & 11.00 v/Søren Wogensen

27. juni: 4. s. e. trinitatis kl.9.00 v/Poul Erik Gildhoff

JULI

4. juli: 5. s. e. trinitatis kl.10.30 v/Liselotte Kirkegaard

11. juli: 6. s. e. trinitatis kl.10.30 v/Liselotte Kirkegaard

18. juli: 7. s. e. trinitatis kl.10.30 v/Liselotte Kirkegaard

25. juli: 8. s. e, trinitatis kl.10.30 v/Liselotte Kirkegaard

Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil,

ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25