18:30
Salme 10 ’Alt hvad som fuglevinger fik’. Introduktion til sognet ved Karsten Nissen

18:45
Udenfor: Lennart om kirkens bygning og placering

19:15
Indenfor: Karsten om altertavlen med særligt fokus på predellaen og Lucas Cranachs betydning for den reformatoriske kirkekunst

19:40
Kaffepause

20:10
Bente om kirkens inventar, korbuekrucifiks og prædikestol

20:35
Lars om Tinglev som et center for den tyske kirkelighed i Sønderjylland, forholdet mellem Nordschleswigsche Gemeinde og folkekirken

21:00
Spørgsmål

21:10
Tak for i aften og salme 769 ’Sig månen langsomt hæver’.