maj-juni-juli

Stat op min sjæl, i morgengry! Lad søvn og sorg og frygt nu fly, lad al din klage blive borte, thi her er nyt fra dødens porte!

O salig påske morgenstund med guld i mund!  

I månederne maj-juni-juli har jeg fået bevilget studieorlov til studier af Sønderjyllands kirkehistorie frem til 1936 med særlig henblik på Haderslev Stift, som næste år kan fejre 100-års jubilæum. I mit fravær passes embedet af Liselotte Kirkegaard, der vil præsentere sig selv i kirkespalterne for maj måned. Liselotte Kirkegaard har tidligere været sognepræst på Fyn og bor nu lige syd for grænsen. Efter endt studieorlov vil jeg gerne, når lejlighed på et senere tidspunkt gives, dele udbyttet af mine studier med interesserede, og det kunne for eksempel blive i forbindelse med sognets ældre-eftermiddage, som forhåbentligt vil kunne holdes igen i løbet af sommeren.

Der er i skrivende stund ikke noget nyt om ændringer af corona-restriktionerne for Folkekirkens vedkommende, og vi må alle væbne os med tålmodighed. Påsken er tidligere blevet betegnet som et vendepunkt i forhold til en større genåbning af samfundet. Det er svært på nuværende tidspunkt at sige ret meget om en forestående genåbning og omfanget af den, og skulle det lykkes med en større og vellykket genåbning i forbindelse med påsken – ja, så er det næsten en påskeprædiken i sig selv, for da kan vi vel næsten føle, at vi får livet givet på ny igen.

Påsken er den vigtigst kristne højtid. Ingen tvivl om det, for budskabet om den tomme grav, som nogle kvinder kommer ud til i de tidlige morgentimer på den første dag i ugen, sådan som det fortælles i påske-evangeliet, dét er fortællingen om det, der sprænger alle menneskelige kategorier: livet og kærligheden har sejret over død og mørke, hvormed Gud har sejret og manifesteret sig som lysets, livets og kærlighedens Gud.

Kristendom er påsketro. Kristendom er opstandelsestro i den forstand, at Gud ved sit ord rækker os håbet også i livet, så livet hver dag i sig selv er en opstandelse til nyt liv. Eller sagt med et vers fra en påskesalme i Den Danske salmebog (DDS. 224, v.1):