Konfirmation

Konfirmation sker i 7. klasse.  For at blive konfirmeret skal man følge konfirmationsforberedelsen  (gå til præst) som er et forløb på minimum 48 lektioner (24 dobbelt timer).
Desuden kræves der et aftalt antal af deltagelse i gudstjenester. Uddybende folder til udprint.

I Tinglev kirke ligger konfirmationen altid 1. søndag i maj.

Konfirmation i Tinglev 2021 er flyttet til 19.-20. juni.

Navne på konfirmander samt tidspunkter for konfirmation kommer senere.

Kontakt sognepræst Søren Wogensen for nærmere info på tlf.: 92 43 33 33.

HUSK AT:

Konfirmationsforberedelsen ligger normalvis fredag eftermiddag fra kl 12.00-13.40, der er dog flere hele dage, hvor der er undervisning i det der svarer til en hel skoledag.

image

tinglev kirke

konfirmation

Konfirmation betyder i kirkelig sammenhæng bekræftelse. Det er en religiøs handling, som går ud på, at de unge ved overgangen til voksenalderen får bekræftet det løfte om tilhørsforhold til kristendommen, som fadderne aflagde på deres vegne, da de var små. Uden dåb altså ingen konfirmation. De unge bliver for det meste konfirmeret, når de er ca. 14 år. I Danmark blev konfirmationen indført af Christian d. 6. i 1736. Både kirken og kongen var på det tidspunkt stærkt påvirket af pietismen, en protestantisk fromhedsbevægelse, som lagde stor vægt på den personlige omvendelse og bekendelse, og som mente, at dette skulle være det centrale i konfirmationen.

Grundtvig fremhævede i 1800-tallet at konfirmationen betød Guds bekræftelse af dåben. Indtil begyndelsen af 1900-tallet blev man ved konfirmationen overhørt i Luthers katekismus, og det gjaldt om ikke at dumpe, for det var pinligt og også dyrt, fordi præsten så skulle betales igen. Overhøringen slap man for i 1909 – da blev konfirmationen udelukkende en velsignelseshandling uden overhøring af den unge. De fleste bliver konfirmeret i folkekirken, men medlemmer af andre kristne trossamfund kan blive konfirmeret der.

Frivilligt! Men man skal gå til præst for at kunne blive konfirmeret. Og har man først meldt sig til forberedelsen, stiller jeg (præsten) nogle krav. Det gør jeg til konfirmanderne, for at det skal være udbytterigt for dem, men det gør jeg naturligvis også til mig selv. Engagement er gensidigt. Og resultatet bliver forhåbentligt at vi ender med at have konfirmandtimer, der både er lærerige og afvekslende, ja endda hyggelige.

Konfirmander om gudstjenesten

Slogans: Gudtjenesten er sej, den gør mere for dig.
..hvad er en gudstjeneste?
Tjaa… det er der vel mange svar på ..
vores bud er, at gudstjenesten er en ting man gør for, at komme i kontakt med Gud.
Måske mener du, at Gud ikke findes, og du kan vel til sin vis have ret.
Vi ligger ikke så meget mærke til ham, idet han ikke fylder noget i vores hverdag.
Men, man kan altid vide, at Gud er der når man mangler ham.

Altså hvad end du forventer af en gudstjeneste, kan du være sikker på, at vi har det i Tinglev Kirke.
Og, at Trine gir en omgang 😉

Program for en normal højmesse/gudtjeneste

1: Indgang (præludium, dvs. forspil)
2: indgangsbøn (kordegen, kirkesanger eller andre)
3: indgangsalme
4: Hilsen (herren være meed jer… og med din ånd)
5: Indledningskollekt (kollekt: samlende bøn)
6: Læsning fra Det Gamle Testamente
7: Salme mellem læsningerne
8: Læsning fra Det Nye Testamente, epistel (dvs. brev, fx. Polus.) eller lektie ( dvs. læsestykke)
9: Trobekendelsen
10: Salme før prædikenen
11: Evangelielæsening
12: Prædiken
13: Kirkebøn (bøn for alle der lider nød, for kirken og for landets ledelse)
14: Salme efter prædikenen
15: Nadverbøn
16: Fadervor
17:Indstiftelsesordene ( de ord, Jesus sagde ved det sidste måltid med disciplene)
18: Nadvermåltidet
19: Slutingskollekt (kollekt: samlende bøn
20: Velsignelse (den aronitiske velsignelse “Herren velsigne dig og bevare dig…”)
21: Udgangssalme
22: Udgangsbøn ( kordegn, kirkesanger eller andre)
23: Udgang (postludium, dvs. efterspil)
vispar tikai sho …. Slogans: Gudtjenesten er sej, den gør mere for dig.
..hvad er en gudstjeneste?
Tjaa… det er der vel mange svar på ..
vores bud er, at gudstjenesten er en ting man gør for, at komme i kontakt med Gud.
Måske mener du, at Gud ikke findes, og du kan vel til sin vis have ret.
Vi ligger ikke så meget mærke til ham, idet han ikke fylder noget i vores hverdag.
Men, man kan altid vide, at Gud er der når man mangler ham.

Altså hvad end du forventer af en gudstjeneste, kan du være sikker på, at vi har det i Tinglev Kirke.
Og, at Trine gir en omgang 😉

Program for en normal højmesse/gudtjeneste

Konfirmation i Tinglev Kirke, søndag den 2. maj. 2021.

Tinglev kirke