Påske i Tinglev

Præsten meddeler:

Påskedag falder altid på den første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn, som altid falder d. 20. marts. Det gør, at påsken i år falder sidst i marts måned, og påsken er uden sammenligning den vigtigste af de kristne højtider.

Påsken byder som altid på en række gudstjenester: Palmesøndag (24. marts), skærtorsdag (28. marts), langfredag (29. marts) samt påskedag (31. marts) er der gudstjeneste kl. 10.30 i Tinglev Kirke.

Både langfredag og påskedag medvirker sognekoret ved gudstjenesten.