Vikarierende sognepræst – Liselotte Kirkegaard

fra 1. maj og til og med 31. juli.

kontaktes på tlf.: 29 92 64 32 eller pr. mail: liki@km.dk.

I maj-juni-juli har sognepræst Søren Wogensen studieorlov. Under studieorloven passes sognepræsteembedet af Liselotte Kirkegaard, der om sig selv fortæller: ”Jeg hedder Liselotte Kirkegaard og skal være jeres præst i Tinglev, medens sognepræst Søren Wogensen har studieorlov. Jeg har tidligere været sognepræst i Gudme-Brudager Pastorat. Efter knapt 38 år gik jeg på pension og flyttede til Harrislee, hvor jeg havde arvet et hus. Her bor jeg så nu. Da jeg så var blevet pensioneret, fandt jeg ud af, at jeg havde vanskeligt ved at undvære at være præst og stillede mig derfor til rådighed: først i Sydslesvig, hvor jeg havde 20 lærerige måneder ved Ansgar Kirke, Flensborg Nord (Dansk kirke i Sydslesvig) og siden i Sønderborg Provsti, hvor jeg var konstitueret som sognepræst i Broager og Dybbøl Pastorater. Nu glæder jeg mig til at være jeres præst fra 1. maj og til og med 31. juli. Jeg bor i rimelig kort afstand fra Tinglev og vil hurtigt kunne træde til, hvis eller når der bliver behov for det. Så kontakt mig endeligt!”

Liselotte Kirkegaard kan kontaktes på tlf.: 29 92 64 32 eller pr. mail: liki@km.dk.