Fra d. 21. april

Fra d. 21. april er der sket en lempelse af restriktionerne for afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger. Overordnet set er vi tilbage ved de restriktioner, der var gældende frem til jul. Det betyder, at der igen må synges i kirken, og at vi igen kan være 50 personer i Tinglev Kirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger (plus personale). Udendørs gælder stadig et forsamlings loft på max 50 personer ved grav eller rustvogn i forbindelse med begravelse eller bisættelse.

Hen over foråret og sommeren sker der en gradvis lempelse af restriktionerne, og vi håber, at vi kan komme i gang med nogle af de traditionelle arrangementer i kirkeligt regi igen inden alt for længe.