Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE, klik på dato:

d.17.november 2020 Konstituerende menighedsrådsmøde 

Indre mission har aflyst alle deres møder i januar. 

Tinglev menighedsrådet har konstitueret sig fra 1.december 2020 således:

Formand, Kirke og kirkegårds formand.

Haldis Nedergaard

Tlf. 29249547
Mail: haldis.nedergaard@3f.dk

Næstformand og Kirkeværge:

Kurt Jensen

Tlf. 20314211

Mail: kurt.jensen@sport.dk

Kasserer og formand for valgudvalget

Gunnar Weber

Tlf. 7464 4297
e-mail: gunnarweber@tinglevnet.dk

Jette Matthiesen

Formand for kirkekulturudvalget

Gertrud Matthiesen

Tlf. 7464 3402
e-mail: vestermarken1@mail.tele.dk

Formand for præstegårdsudvalget

Gunnar Matthiesen

Tlf. 6017 2167
e-mail: gcmatthiesen@gmail.com