Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE, klik på dato:

Orienteringsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalget Ved Tinglev Kirke.

Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00 I den Gamle Skole.

 Dagsorden for orienteringsmødet:

  1. Velkomst ved menighedsrådet.
  1. Valg af dirigent.
  1. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver. 
  1. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
  1. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget
  1. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
  1. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
  1. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Vel mødt

Med venlig hilsen

Tinglev menighedsråd.

Formand, Kirke og kirkegårds formand.

Haldis Nedergaard

Tlf. 29249547
Mail: haldis.nedergaard@3f.dk

Næstformand og Kirkeværge:

Kurt Jensen

Tlf. 20314211

Mail: kurt.jensen@sport.dk

Kasserer og formand for valgudvalget

Gunnar Weber

Tlf. 7464 4297
e-mail: gunnarweber@tinglevnet.dk

Kontaktperson

Mary Juhl

Tlf. 22478845

Mail: maryjuhl@msn.com

Formand for kirkekulturudvalget

Gertrud Matthiesen

Tlf. 7464 3402
e-mail: vestermarken1@mail.tele.dk

Formand for præstegårdsudvalget

Gunnar Matthiesen

Tlf. 6017 2167
e-mail: gcmatthiesen@gmail.com