Menighedsråd

 Kære menighedsråd i Tinglev

Næste ordinære menighedsrådsmøde finder sted i

Den gamle Skole, Kirkevej 1, tirsdag den  16. april 2019 kl. 19.00.

Søndag den 10. marts afholdes en aften gudstjeneste. Vi starter kl. 19,oo. Tinglev Sognekor deltager..

Menighedsrådet Meddeler:

Nyvalgte til menighedsrådet  er følgende:

Formanden

Arne Lunding

Tlf. 7464 4307
e-mail: lunding@bbsyd.dk

 

Næstformand og formand for kirke- og kirkegårdsudvalget:

Haldis Nedergaaard

Tlf. 2924 9547
e-mail: haldis.nedergaard@3f.dk

 

Kirkeværge

Kurt Jensen

Tlf. 2031 4211
e-mail: kurt.jensen@sport.dk

 

Kasserer og formand for valgudvalget

Gunnar Weber

Tlf. 7464 4297
e-mail: gunnarweber@tinglevnet.dk

 

Kontaktperson

Niels Kristensen

 

Personale på kirkegården:

Lena Nørgaard,

Ib Iwersen,

Dorthe Bech.

Peter Hansen

Formand for kirkekulturudvalget

Gertrud Matthiesen

Tlf. 7464 3402
e-mail: vestermarken1@mail.tele.dk

Formand for præstegårdsudvalget

Gunnar Matthiesen

Tlf. 6017 2167
e-mail: gcmatthiesen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Kirkespalte 2019.marts  kan du se her