Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE, klik på dato:

19. marts.2019

21. maj.2019

18. juni.2019

20. august.2019

17.september. 2019

20. januar.2020

Menighedsrådet Meddeler:

Næste ordinære menigheds­rådsmøde finder sted i Den gamle Skole, Kirkevej 1 tirsdag den 21. april 2020 kl. 19.00. – kan evt. blive aflyst –

Nyvalgte til menighedsrådet  er følgende:

Formanden

Arne Lunding

Tlf. 7464 4307
e-mail: lunding@bbsyd.dk

Næstformand og formand for kirke- og kirkegårdsudvalget:

Haldis Nedergaaard

Tlf. 2924 9547
e-mail: haldis.nedergaard@3f.dk

Kirkeværge

Kurt Jensen

Tlf. 2031 4211
e-mail: kurt.jensen@sport.dk

Kasserer og formand for valgudvalget

Gunnar Weber

Tlf. 7464 4297
e-mail: gunnarweber@tinglevnet.dk

Kontaktperson

Niels Kristensen

Personale på kirkegården:

Lena Nørgaard,

Sandra Bundgaard,

Dorthe Bech,

Peter Hansen.

Formand for kirkekulturudvalget

Gertrud Matthiesen

Tlf. 7464 3402
e-mail: vestermarken1@mail.tele.dk

Formand for præstegårdsudvalget

Gunnar Matthiesen

Tlf. 6017 2167
e-mail: gcmatthiesen@gmail.com