Menighedsråd

 Kære menighedsråd i Tinglev

 

Som I jo ved har Marianne Ring fået nyt embede.

Derfor skal vi i gang med at finde ny præst til Tinglev

Jeg vedhæfter et skema med deadlines for opslag i præsteforeningens blad, orienteringsmøde med biskoppen og indstillingsmøde.

Det vil være rigtig godt hvis I kan beslutte jer for tidspunkter for prøveprædikenerne og skrive dem i stillingsopslaget.

Ring endelig til mig, hvis I har spørgsmål vedrørende opslaget eller processen.

 

Ditte Freisleben har sagt ja til at vikariere i vakancen (1. oktober-31. december)  hun vil også undervise konfirmanderne i Tinglev og er allerede i gang med at tale med Marianne Ring om opgaven og tidsrammerne.

Ditte er en erfaren præst, hun bor ved Kolding hvor hun er bofast på et stort landbrug. Derfor har hun fungeret som vikar flere steder.

I september er der et par undervisningsgange med konfirmanderne som Ditte godt vil tage sig af, selvom hun ikke er trådt til endnu i vikariatet. Tak om I vil sørge for at hun honoreres for disse af menighedsrådskassen.

 

Mange hilsener fra

Kirsten 

 

 

         

Menighedsrådet Meddeler:

Nyvalgte til menighedsrådet 2016 er følgende:

Formanden

Arne Lunding

Tlf. 7464 4307
e-mail: lunding@bbsyd.dk

 

Næstformand og formand for kirke- og kirkegårdsudvalget:

Haldis Nedergaaard

Tlf. 2924 9547
e-mail: haldis.nedergaard@3f.dk

 

Kirkeværge

Kurt Jensen

Tlf. 2031 4211
e-mail: kurt.jensen@sport.dk

 

Kasserer og formand for valgudvalget

Gunnar Weber

Tlf. 7464 4297
e-mail: gunnarweber@tinglevnet.dk

 

Kontaktperson

Niels Kristensen

 

Personale på kirkegården:

Lena Nørgaard,

Ib Iwersen,

Dorthe Bech.

Peter Hansen

Formand for kirkekulturudvalget

Gertrud Matthiesen

Tlf. 7464 3402
e-mail: vestermarken1@mail.tele.dk

Formand for præstegårdsudvalget

Gunnar Matthiesen

Tlf. 6017 2167
e-mail: gcmatthiesen@gmail.com

 

 

 

 

 

Kort

Kontakt form

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Tinglev kirke