LIVET og KIRKEN

Bryllup

Kirkebryllup er tro, håb og kærlighed.

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et bryllup i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro, håb og kærlighed.

Læs også: Sådan foregår et kirkebryllup

I kirken bruger vi store ord om kærligheden. I bønnerne beder vi Gud om at styrke og bevare kærligheden mellem de to, som er blevet gift. Og vi takker for Guds kærlighed til os og for kærligheden mellem os.

Konfirmation

 

Konfirmation sker i 7. klasse.  For at blive konfirmeret skal man følge konfirmationsforberedelsen  (gå til præst) som er et forløb på minimum 48 lektioner (24 dobbelt timer).
Desuden kræves der et aftalt antal af deltagelse i gudstjenester. Uddybende folder til udprint.

I Tinglev kirke ligger konfirmationen altid 1. søndag i maj.

I 2017 er konfirmationer d. 7. maj kl. 9 og kl. 11.

Konfirmationsforberedelsen ligger normalvis fredag eftermiddag fra kl 12.00-13.40, der er dog flere hele dage, hvor der er undervisning i det der svarer til en hel skoledag.

Forberedelsen lægger ud med en opstartsgudstjenesten d. 4. september kl 10.30 med efterfølgende spise i borgerhuset.  Tilmelding nødvendigt.

Deltager man ikke ved opstartsarrangementet bedes man stadig tilmelde sig senest 4. september.  Tilmelding sker til præsten – her findes indskrivnings formularen som skal afleveres til præsten.

 

 

Vielse / Velsignelse

I kan blive viet i Tinglev kirke hvis I bor i sognet eller har en særlig tilknytning hertil.  Det vil sige hvis en af jer har boet her engang, hvis I har nært pårørende der bor i sognet, eller hvis en af jer er døbt eller konfirmeret i kirken.
For at blive viet i kirken skal en af jer desuden være medlem af folkekirken.

Senest tre uger inden I skal vies skal I udfylde en ægteskabserklæring og aflevere den til borgerservice.  Fra kommunen får I efterfølgende en prøvelsesattest som skal afleveres til præsten.  Den må max være 3 måneder gammel på vielsesdagen.

Ønsker I at vies eller velsignes i Tinglev kirke, så kontakt præsten tlf 7464 4050.

 

 

Nadver

 

Ordet nadver betyder egentlig aftensmad. Det Ny Testamente fortæller, at Jesus spiste sammen med sine disciple den sidste aften, før han blev taget til fange og korsfæstet. Under måltidet sagde han til dem, at når han var gået bort, skulle de mødes og spise sammen på samme måde, og han ville så selv være til stede hos dem gennem brødet og vinen.

Siden de første kristne begyndte at holde gudstjeneste sammen, har man delt brødet og vinen; og nadveren er fortsat led i folkekirkens gudstjeneste med budskabet om, at den opstandne Kristus er til stede med Guds tilgivelse.

Velsignelse betyder et godt tegn.

Nadveren slutter med en takkebøn og Den aronitiske velsignelse, der går helt tilbage til Det Gamle Testamente. Ordet velsignelse kommer af de to latinske ord: vel (godt) og signum (tegn), og betyder altså et godt tegn. Her siges det, at Gud ser mennesket ansigt til ansigt og giver det sin fred.

 

 

Bisættelse/Begravelse

 

Ved begravelse eller bisættelse med “gejstlig medvirken” (præsten medvirker) kan man vælge selv at kontakte præsten tlf. 7464 4050, men de fleste arrangerer handlingen gennem en bedemand.
Begravelseshandlinger i Tinglev kirke kan finde sted tirsdag-fredag kl. 11 eller kl. 13.30.  Lørdag kl. 11.

For at kunne begraves “med gejstlig medvirken” kræver det at afdøde har været medlem af folkekirken.