Kirkekontor

Kirkegårds kontor, Kirkevej 1, 6360 Tinglev

På kirkegårdskontoret er der ikke længere fast telefon- eller træffetid.

Er døren låst, eller træffes ingen på kontoret, så kan kirkegårdsleder Claus M. Schøtt træffes på tlf.: 74 64 45 01 eller på tlf.: 51 20 93 86 mandag til torsdag i tidsrummet mellem kl. 8 og kl. 15.30. Om fredagen dog kun i tidsrummet mellem kl. 8 og kl. 12.

Er der brug for fysisk fremmøde på kirkegårdskontoret efter kl. 15.30, så er det selvfølgelig en mulighed efter forudgående aftale herom.

Menighedsrådet Meddeler:

Valgte til menighedsrådet :

Formanden

Haldis Nedergaaard

Tlf. 2924 9547
e-mail: haldis.nedergaard@3f.dk

Næstformand og formand for kirke- og kirkegårdsudvalget:

Kurt Jensen

Tlf. 2031 4211
e-mail: kurt.jensen@sport.dk

Kirkeværge:

Kurt Jensen

Tlf. 2031 4211
e-mail: kurt.jensen@sport.dk

Kasserer og formand for valgudvalget

Gunnar Weber

Tlf. 7464 4297
e-mail: gunnarweber@tinglevnet.dk

Formand for kirkekulturudvalget

Gertrud Matthiesen

Tlf. 23617171
e-mail: vestermarken1@mail.tele.dk

Formand for præstegårdsudvalget

Gunnar Matthiesen

Tlf. 6017 2167
e-mail: gcmatthiesen@gmail.com

Jette Matthiesen ( ny i menighedsrådet )