Kirkegården

På kirkegårdskontoret er der ikke længere fast telefon- eller træffetid.

Er døren låst, eller træffes ingen på kontoret, så kan kirkegårdsleder Claus M. Schøtt træffes på tlf.: 74 64 45 01 eller på tlf.: 51 20 93 86 mandag til torsdag i tidsrummet mellem kl. 8 og kl. 15.30. Om fredagen dog kun i tidsrummet mellem kl. 8 og kl. 12.

Er der brug for fysisk fremmøde på kirkegårdskontoret efter kl. 15.30, så er det selvfølgelig en mulighed efter forudgående aftale herom.

Kirkegårdsleder Claus Melgaard Schøtt
Kirkepladsen 1 6360 Tinglev

mobil: 51 20 93 86

tlf.: 74 64 45 01
E-mail: tinglevkirkegaard@mail.dk

Personale på kirkegården:

Lena Nørgaard,

Sandra Bundgaard,

Dorthe Bech,

Træffetid:
Onsdag: kl. 08.00 – 12.00
torsdag: kl. 15.30 – 17.oo

Telefontid:
Mandag: Lukket
Tirsdag: kl. 08.00 – 10.00
Onsdag: kl. 08.00 – 12.00
Torsdag: kl. 15.30 – 17.00
Fredag: kl. 08.00 – 10.00

Pyntning af urnegrave i plæne.

Vi får flere og flere urnegravsteder i vores plæner og vi oplever, at ikke alle er bekendte med de regler, som menighedsrådet har opsat for pyntning af disse gravsteder.

Reglerne er til for, at vores personale kan få de bedste arbejdsbetingelser og nå deres opgaver indenfor for den tidsramme der er afsat til dem.

Vi henstiller derfor til, at der kun sættes blomster i vaserne. Krukker, figurer og andet hører ikke hjemme her og vil derfor blive fjernet af personalet.

Der må ikke plantes omkring gravene.

I perioden fra 1. november til 1. april må der sættes et enkelt lys, lægges vinterkranse og dekorationer.

Hilsen Menighedsrådet

Kirkegårdsudvalget og kirkegårdslederen oplyser:

På kirkegården har vi ud over det daglige arbejde, brugt vinteren til at rydde op.

Der er blevet ryddet op i vores læhegn mod øst. Der er fældet træer og stubfræset, så der kan genplantes. Tørkeskader på træerne er klippet væk, så træerne ser fornuftige ud igen.

Rosenbedene omkring Birkelunden er ryddet, så vi er klar til forårsplanter.

Alle gravsten er kontrolleret, Er der løse sten (vippesten) vil vi sende et oplysningsbrev til gravstensejerne og bede om, at gravstenen bliver fastgjort.

Netop nu på kirkegård.
Efter nogle lidt anderledes måneder med nedlukning, afstand, håndsprit mm. er vi nu med fuld bemanding, klar til sommerens udfordringer.
Vi er blevet færdig med plantning af sommerblomster, og næste opgave i programmet bliver klipning af bøgehækkene inde konfirmationer og Sankt Hans.
Samtidig har vi ryddet den del ag haven ved Den Gl. skole, hvor den nye Sognesal skal opføres.
Derudover er vi ved at få kirkegården i tip top stand, inden feriesæsonen træder ind.
.
Go sommer til alle.
Claus Meldgaard Schøtt
Kirkegårdsleder