GUDSTJENESTE

Tinglev kirke

Jul 2020

Intet har siden midt i marts været, som det plejer. I skrivende stund må der deltage 55 personer ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Tinglev Kirke, hvis der synges, men det vides selvsagt ikke på nuværende tidspunkt, om der sker ændringer inden jul. Umiddelbart er der planlagt julegudstjeneste juleaftensdag kl. 10.30 og kl. 16 i Tinglev Kirke – samt kl. 13.30 i forsamlingshuset i Sofiedal. Mere om julens gudstjenester i begyndelsen af december.

Opdatering: COVID-19 og Folkekirken

   I forbindelse med statsministerens pressemøde fredag d. 23. oktober 2020 blev det meldt ud, at fra mandag d. 26. oktober 2020 ville et forsamlingsforbud for forsamlinger over 10 personer være gældende i det offentlige rum. Reglerne for Folkekirken blev i den sammenhæng også ændret, så der nu kun må deltage 50 personer ved begravelser og bisættelser i det fri. Ellers er de samme regler gældende: der må deltage 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvis der synges, og 1 person pr. 2 m2 gulvareal, hvis der ikke synges.

   Dog har den seneste udmelding fra statsministeren bevirket, at menighedsrådet har besluttet at aflyse en række arrangementer, skønt vi med afsæt i de gældende regler rent faktisk kunne gennemføre. Således blev ældre-eftermiddagen d. 28. oktober aflyst, og også Hubertus-gudstjenesten 8. november er aflyst og erstattet af en ordinær aftengudstjeneste.

   Baggrunden herfor er, at menighedsrådet finder, at det er et udtryk for manglende samfundssind og solidaritet med det omgivende samfund at afvikle arrangementer, hvor der ved bevidst udnyttelse af de gældende regler kan samles op mod 100 personer, hvilket er 10 gange så mange, som er tilladt i det offentlige rum efter de nye restriktioner. I den aktuelle situation skal vi passe på os selv og hinanden, og det er alt andet lettere at holde en passende afstand jo færre, der er samlet. Vi håber på forståelse for den trufne beslutning.

        På menighedsrådets vegne Haldis Nedergaard, menighedsrådsformand &  sognepræst Søren Wogensen.

Gudstjenester i Tinglev Kirke.

NOVEMBER

1. november:  kl. 10.30 & 16.00  v/Søren Wogensen

8. november: 22. søndag e. trinitatis: kl. 19.00  v/Søren Wogensen

(Hubertus-gudstjenesten er aflyst og erstattet af en ordinær aftengudstjeneste)

15. november: 23. søndag e. trinitatis: 10.30  v/Søren Wogensen

22. november: Sidste søndag i kirkeåret: 10.30  v/Søren Wogensen

29. november: 1. søndag i advent: 9.00  v/Poul Erik Gildhoff

DECEMBER

6. december: 2. søndag i advent: 10.30  v/Søren Wogensen


Til alle gudstjenester kan der bestillees kirkebil

ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25


Copyright @2017 Developed by IDeStudio