Tinglev kirke har et nyt JUNIORKOR for piger og drenge. Det er for børn/unge, der går i 5.,-6. – 7.- 8.,- og 9. klasse.

Og hvorfor nu det?

Det er fordi, at aldersforskellen er for stor i det oprindelige børnekor.
De yngste går i  2. klasse og de ældste er på vej til at skulle i 7. klasse.

Det er svært at finde materiale og musik, der passer både til de yngste og de ældste. De yngste er ikke helt så gode læsere, som de ældste, så hvad der er passende sværhedsgrad for de yngste, er kedeligt for de ældste og omvendt.

Med det nye Juniorkor regner Organist Doris Sommerlund med at få mere flow i kor-sangen. Hun glæder sig til at komme i gang og håber på at se mange nye ansigter.

KIRKEKOR

JUNIORKOR 5.-9. kl.

Nu starter en ny sæson med kor i Tinglev Kirke , som er for Jer, der går i 5.-9. kl.

Vi øver hver torsdag i Kirken og synger til højtider og Koncerter

Vi øver både enstemmige og flerstemmige sange

Har I spørgsmål, så ring til organist
Doris Sommerlund : 30 62 56 01 eller
mail: dorissommer12@hotmail.com

BØRNEKOR 0.-4. kl.

Kort timerne kommer til at bestå af node- og rytmelære, stemmetræning, samt manger andre sjove og spændende ting, som f.eks. opførelsen af musicals og korsang til gudstjenester og arrangementer i kirken.

Kom og vær med, det skal nok blive rigtig sjovt!

VOKSENKOR

 

I september starter voksenkoret op igen, mere information følger senere…

Har du lyst til at synge, så mød op og vær med, der er plads til flere!

Der bliver mulighed for at lære rigtig meget om node- og rytmelære, og stemmetræning.  Og så deltager koret af og til i gudstjenester og til kirkelige arrangementer.

Det er sjovt og lærerigt.

Babysalmesang

Er du lige blevet mor eller far og har lyst til at være med i en musikalsk gruppe sammen med de helt små, så er du meget velkommen til babysalmesang! Det er helt gratis at deltage.

Babysalmesangen kommer til at ligge torsdage fra kl 9.30-10.30.

Om babysalmesangen bliver hver eller hver anden uge afgøres efter samtale med mødrene/fædrene den første gang.

Babysalmesang er for de helt små 0-1 år og deres mor eller far, og er et rum for sanserne. Der synges sange og salmer, spilles på instrumenter, danses, vugges og meget andet. Det er et meget sanseligt og dejligt sted at mødes en gang om ugen.

Selve babysalmesangen varer ca. 30 minutter, når vi er færdige bliver der mulighed for en tår kaffe og en snak.

Husk tilmelding første gang.  Det sker på mail til organist Doris Sommerlund eller telefon: 3062 5601

Musikalsk legestue

Musik og sang i Tinglev kirke for dagplejebørn i alderen 9 mdr.-2 år.

Til musikalsk legestue kan børnene lære rytmer, lyde, salmer og børnesange som i høj grad er med til at stimulere deres sanser og motorik.

Børnene får også mulighed for at prøve forskellige musikinstrumenter.

Kontakt organist Doris Sommerlund for yderligere information tlf. 3062 5601

Hyggeeftermiddage

Den fjerde tirsdag i måneden kl 14.30 (hvor intet andet er nævnt) har vi hyggeeftermiddag for de ældre i sognet.  Men alle er velkomne.  Der er ingen tilmelding og det koster 25 kr. – undtagelser kan dog forekomme – se programmet.

Vi lægger ud med en sang, får kaffe og kage og derefter går dagens arrangement i gang.  Det kan være foredrag, en aktivitet, sang eller en film.

Koncerter

Det var en fantastisk koncert ,  med Monique Thomas og Burich-I Etienne N.O,Ensemble

De var international sammensat band, som spiller jazz, gospel og blues med  ‘New Orleans-sound’.

Monique Thomas – Bordeaux, Frankrig, (vocal)

Thomas I Etienne – er fra Tyskland, spiller (clarnet/alto-og tenorsax)

Finn Burich – DK (tromme)  fra Haderslev.

Martin Schack – DK (piano). Torben Bøtker Bjørnskov – DK (bas) Espen Laub von Lillienskjold – DK (trommer) Espen er medlem af Matthew Herbert Big Band i England.

Strikkepigerne

Strikkepigerne mødes 1. onsdag i måneden

Den første onsdag i hver måned samles

sy- og strikkepiger i Den gamle Skole, Kirkevej 1, kl. 14,oo

Der er plads til flere.

Snak evt. med Helle Petersen, tlf. 2618.8523.

Næste gang onsdag, den  7. februar.

Medlemsskab i kirken

Ønsker du at blive medlem af Folkekirken? 

Du kan kun være medlem af folkekirken, hvis du er døbt. En person, der bliver døbt i folkekirken, bliver samtidig medlem af den. Det gælder uanset om den, der bliver døbt, er et spædbarn, et større barn eller en voksen.
Langt de fleste af folkekirkens medlemmer er blevet medlem ved at blive døbt i den. Det er imidlertid også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund.Udmeldelse af FolkekirkenEt medlem af folkekirken kan melde sig ud.
Når du er meldt ud af folkekirken, har du ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. For at blive viet i folkekirken, skal mindst den ene være medlem af denne. Ligeledes kan du normalt kun blive begravet med bistand af en præst i folkekirken, hvis du er medlem af den, når du dør. Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder m.v. i øvrigt højere for personer, der ikke var medlemmer af folkekirken, end de er for medlemmer.Når du ikke er medlem af folkekirken, skal du ikke betale kirkeskat. Det er bl.a. af den grund vigtigt, at en udmeldelse bliver registreret i CPR.Du kan ikke være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis du slutter dig til et andet trossamfund, bliver du dog ikke automatisk registreret som udtrådt af folkekirken. Du skal selv give besked til sognepræsten i folkekirken, for at det kan blive registreret i CPR.Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kirkekontoret. Udmeldelse kan også ske ved, at du personligt møder op hos præsten eller på kirkekontoret.Når du meddeler, at du vil træde ud af folkekirken, skal du oplyse, navn, CPR-nummer og hvor og hvornår du er døbt (vedlæg evt. en kopi af din fødsels- og dåbsattest).