BESØG KIRKEN

Kirkens historie
Tinglevs tidlige histori begyndte
i den vestlige del omkring kirken. Kirkens ældste del går tilbage

til Valdemars tid (1157 – 1241).

Tinglevs tidlige historie begyndte
i den vestlige del omkring kirken. Kirkens ældste del går tilbage

til Valdemars tid (1157 – 1241).

Kirken var viet til Skt. Leonhard.

Omkring 1279 – 83 synes kirken, at have haft sin egen præst. Omkring

1502 delte man præst sammen med Uge.

Tårnet havde indtil 1667 et tårnspir. Antagelig har det været offer

for lynilden 7. sept. 1783.

Provst Balthazar Petersen

i Tønder gik voldsom til angreb mod kirketårne, der kun var

Pralværk for en landsbykirke. Han ønskede tårnet fjernet og erstattet

med en træklokkestabel. Måske var det kobberet på kirketårnene

som provsten ikke kun lide.Men sognebørnene ønskede at beholde deres

tårn. Ja det tårnet med kobberspiret var påsit højeste,

blev det påstået at man kunne se det ude fra Nordsøen.

Altertavlen er far sidste del af 1500tallet.

Det ældste alterklæder er 20 alen silke og blev anskaffet i 1640.

Et alterkruciks var solgt til Wippel,

og endnu i 1790 var det i familien Ratenburgs

besiddelse. Men præsten ønskede det tilbage til kirken.

Da de svenske ryttere også havde

taget den gamle messehagel, anskaffedes i 1646:

• 8 alen blommet italiensk

sammet, 4 alen purpur ”kronrasch”, 20 alen sølvgaloner og 5

½ alen sølvkniplinger til fremstilling af en ny messehagelPå kirkegården er der en mindesten

over de 71 faldne fra sognet under første verdenskrig. Men der også

en fællesgrav for 16 engelske, franske og russiske soldater, der døde

i krigsfangelejren på Gårdeby Mark.

Billede

image

image

Du, som er glad for livet og elsker at se lykkelige dage,
du skal vogte din tunge for ondskab og dine læber for at tale svig;
du skal holde dig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den.

Salmernes Bog kap. 34, vers 13-15

Tinglev kirke

Copyright @2017 Developed by IDeStudio