Tinglev kirke

NYHEDER

Pyntning af urnegrave i plæne.

Vi får flere og flere urnegravsteder i vores plæner og vi oplever, at ikke alle er bekendte med de regler, som menighedsrådet har opsat for pyntning af disse gravsteder.

Reglerne er til for, at vores personale kan få de bedste arbejdsbetingelser og nå deres opgaver indenfor for den tidsramme der er afsat til dem.

Vi henstiller derfor til, at der kun sættes blomster i vaserne. Krukker, figurer og andet hører ikke hjemme her og vil derfor blive fjernet af personalet.

Der må ikke plantes omkring gravene.

I perioden fra 1. november til 1. april må der sættes et enkelt lys, lægges vinterkranse og dekorationer.

Hilsen Menighedsrådet

Organistens aktiviteter:

Her er en oversigt over ugentlige aktiviteter i kirken:

Vi ønsker os rigtig meget, at der vil dukke nye ansigter op i Børnekoret, Juniorkoret og Voksenkoret.

Til Babysalmesalmesang og Musikalsk legestue er nye også meget velkomne.

De fleste aktiviteter foregår i ”Den gamle skole”, Kirkevej 1

Sognekor :                 

Hver onsdag kl. 19.00 i Kirken – Voksenkor. kl. 20.30  Kaffe og kage i ”Den gamle skole”
Vi øver nu med påske- og senere pinseprogrammet. Der er stadig brug for flere stemmer. Mest mangler jeg herresatemmer.                                         
                                                                                            
Børnekor:                       

Hver onsdag kl. 15.00-16.00 ( i ”Den gamle skole”)
                                         

Juniorkor:                       

Hver torsdag kl. 16.00-17.00 i Kirken
                                     

Babysalmesang:             

Hver torsdag kl. 10.00 (i ”Den gamle skole”)

Her indsættes billedet fra babysalmesang – som overskrift anvendes:

LAD DE SMÅ BØRN KOMME TIL MIG.

De små børn og deres forældre får virkelig megen glæde af musikken og samværet, så alle glædes meget over musikken


Musikalsk legestue(for dagplejebørn)

Fredag, i lige uger  Kl. 9,oo

Afholdes hver anden fredag kl. 9 – 10

Næste datoer er 8. marts  + 22. marts.

(Alle børn mellem 9 mdr. og 3 år er velkomne, også børn der ikke er i dagpleje)

Tinglev kirke

Billede galleri

image

image

Church

image

Church

image

image

image

image

image

image

Tinglev kirke

Copyright @2017 Developed by IDeStudio