Kalender

Ingen begivenheder fundet.

Faste aktiviteter i kirken:

Strikkepigerne

Strikkepigerne mødes den 1. onsdag i hver måned i Den gamle Skole,

Kirkevej 1.

Der er plads til flere

Pigerne mangler kvinder/mænd, der vil strikke små trøstemus til hospitalerne.

Strikkepinde og garn udleveres til de interesserede.

Snak med Helle Petersen tlf. 26 18 85 23 om spørgsmål.

 

Kom til kor!

Nye korsangere er altid meget velkomne!

Koret ledes af kirkens organist, Doris Sommerlund.

Kontakt Doris for at høre mere.

Voksenkoret er onsdage fra kl. 19

Børnekoret er onsdage fra kl. 15

Du kan læse mere om koret her...


Konfirmandindskrivning til konfirmation i Tinglev Kirke søndag d. 6. maj 2017, kl. 9.30 og 11.30.

Familier med unge, som ønsker at blive konfirmerede til næste år, kan nu melde sig. Send en mail til malr@km.dk, og jeg sender jer et skema, som I kan udfylde. Når I returnerer det, skriver jeg jer ind. I mailen bedes I oplyse konfirmandens navn.

Forberedelsen begynder med en sammenkomst i kirken, fredag d. 15. september kl. 19.30 – 21. Både konfirmander og forældre møder op. Ved sammenkomsten fortæller jeg om årets planer, råber navne op med tidspunkt for hver enkelts konfirmation, og vi synger de første konfirmations salmer sammen.

Forberedelsen ligger på 17 fredag eftermiddage samt 4 skoledage og tre aften-komsammen. Man skal gå i kirke 10 gange, og både til gudstjenester og forberedelse lægger man mobiltelefoner fra sig.

Med venlig hilsen

Marianne Ring, sognepræst i Tinglev


Sognepræsten meddeler omkring sognebåndsløsning

De personer der ønsker at løse sognebånd til sognepræsten og Tinglev kirke, skal søge igen.

Den tidligere ansøgning var ikke til kirken, men til sognepræsten.

Kontakt Marianne Ring for yderligere oplysning og tilmeldelse.


Månedens aktiviteter i Indre Mission

Fredag d. 2. juni til mandag d. 5. juni 2017

Pinselejr på Sundeved Centret.

 

Tirsdag d. 6 juni 2017 kl. 19,00

Pinsegudstjeneste i Tinglev kirke

v/ Marianne Ring,

Efterfølgende kaffe m.v. i Borgersalen.

 

Torsdag den 15. juni 2017

Sommerudflugt.

 

Lørdag d. 1.juli til lørdag den 7.juli 2017

Bibelcamping på Sundeved Centret.