Tinglev kirke

NYHEDER

Netop nu på kirkegård.

Efter nogle lidt anderledes måneder med nedlukning, afstand, håndsprit mm. er vi nu med fuld bemanding, klar til sommerens udfordringer.
Vi er blevet færdig med plantning af sommerblomster, og næste opgave i programmet bliver klipning af bøgehækkene inde konfirmationer og Sankt Hans.
Samtidig har vi ryddet den del ag haven ved Den Gl. skole, hvor den nye Sognesal skal opføres.
Derudover er vi ved at få kirkegården i tip top stand, inden feriesæsonen træder ind.
Go sommer til alle.
Claus Meldgaard Schøtt
Kirkegårdsleder

Gudstjenester og kirkelige aktiviteter i Tinglev Kirke pga. corona:

Begravelser og bisættelser

Indtil videre gælder det, at der ved begravelser og bisættelser må deltage 1 person pr. 4 m2 kirkeskib. Det betyder, at der for tiden ved begravelser og bisættelser fra Tinglev Kirke kan deltage op til 55 personer (plus personale). Retningslinjer fra kirkens personale i forbindelse med begravelser og bisættelser bedes respekteret og overholdt.

Vi håber på alles forståelse.

Med venlig hilsen, Tinglev Menighedsråd

Lørdagsdåb i Tinglev

Lørdag d. 29. august vil der være mulighed for lørdagsdåb i Tinglev Kirke kl. 11.00. Kontakt sognepræst Søren Wogensen på tlf.: 92 43 33 33 for nærmere info.

Konfirmation i Tinglev

I henhold til den udsendte biskoppelige vejledning af 18. marts 2020 er alle konfirmationer aflyst og udskudt til efter pinse. Der vil således ikke blive afholdt konfirmation i Tinglev søndag d. 3. maj som planlagt. I stedet vil der afholdes konfirmation d. 20.-21. juni 2020.


Der uddelt julekurven i 2019 fra kirken.

Tinglev kirke

Koncert fra 11/12 2019. ENGLE for indskoling og børnehave, der var ca. 150 Børn og voksne.

Tinglev kirke

Pyntning af urnegrave i plæne.

Vi får flere og flere urnegravsteder i vores plæner og vi oplever, at ikke alle er bekendte med de regler, som menighedsrådet har opsat for pyntning af disse gravsteder.

Reglerne er til for, at vores personale kan få de bedste arbejdsbetingelser og nå deres opgaver indenfor for den tidsramme der er afsat til dem.

Vi henstiller derfor til, at der kun sættes blomster i vaserne. Krukker, figurer og andet hører ikke hjemme her og vil derfor blive fjernet af personalet.

Der må ikke plantes omkring gravene.

I perioden fra 1. november til 1. april må der sættes et enkelt lys, lægges vinterkranse og dekorationer.

Hilsen Menighedsrådet

Tinglev kirke

Her er en oversigt over ugentlige aktiviteter i kirken:

Vi ønsker os rigtig meget, at der vil dukke nye ansigter op i Børnekoret, Juniorkoret og Voksenkoret.

Til Babysalmesalmesang og Musikalsk legestue er nye også meget velkomne.

De fleste aktiviteter foregår i ”Den gamle skole”, Kirkevej 1

Sognekor :                 

Hver onsdag kl. 19.00 i Kirken – Voksenkor. kl. 20.30  Kaffe og kage i ”Den gamle skole”
Vi øver nu med påske- og senere pinseprogrammet. Der er stadig brug for flere stemmer. Mest mangler jeg herresatemmer.                                         
                                                                                            
Børnekor:                       

Hver onsdag kl. 15.00-16.00 ( i ”Den gamle skole”)
                                         

Juniorkor:                       

Hver torsdag kl. 16.00-17.00 i Kirken
                                     

Babysalmesang:             

Hver torsdag kl. 10.00 (i ”Den gamle skole”)

Her indsættes billedet fra babysalmesang – som overskrift anvendes:

LAD DE SMÅ BØRN KOMME TIL MIG.

De små børn og deres forældre får virkelig megen glæde af musikken og samværet, så alle glædes meget over musikken


Musikalsk legestue(for dagplejebørn)

Fredag, i lige uger  Kl. 9,oo

Afholdes hver anden fredag kl. 9 – 10

Næste datoer er 8. marts  + 22. marts.

(Alle børn mellem 9 mdr. og 3 år er velkomne, også børn der ikke er i dagpleje)

Tinglev kirke

Billede galleri

image

image

Church

image

Church

image

image

image

image

image

image

Tinglev kirke

Copyright @2017 Developed by IDeStudio