Tinglev kirke

NYHEDER

HUSK AT

Kirke- og kulturudvalget meddeler:

HUSK! At reservere torsdag d. 28. januar 2020 til koncert i Tinglev Kirke – Anne Dorte Michelsen kommer og beriger os med skønne toner.

Bliver koncerten aflyst, får man få sine penge tilbage, mod forvisning af billet, den 28. januar mellem kl. 15 – 16, ved den Gl. skole Kirkevej.

NB: Det er i skrivende stund uklart, under hvilke omstændigheder der vil blive afholdt gudstjeneste 10. og 17. januar, hvis det overhovedet vil være tilladt at holde gudstjeneste.

Sognepræsten orienterer

Lillejuleaften kl. 21.12 tikkede en mail ind i min indbakke fra provsten over Åbenrå Provsti. Der var vedhæftet en fil indeholdende en pressemeddelelse udsendt i fællesskab af Præsteforeningen, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd samt biskopperne. I pressemeddelelsen blev der opfordret til, at alle gudstjeneste frem til og med 3. januar blev aflyste, og efter kort at have konfereret med menighedsrådsformand Haldis Nedergaard var sagen klar: En sådan anbefaling kunne vi ikke sidde overhørig, hvorfor alle julens gudstjenester blev aflyst.

Omkring kl. 22 lillejuleaften havde alle fået besked, der ellers skulle have gjort tjeneste ved den følgende dags gudstjenester – ligesom det var blevet kommunikeret videre, at gudstjenesten i forsamlingshuset i Sofiedal også var aflyst. En helt igennem lige pludselig hektisk aften, og jeg vil ikke lægge skjul på, at det blev en underlig jul! Ingen gudstjenester! Nok er julen for præsten en travl tid, men også en god tid, for folk er almindeligvis glade, og der er på den måde noget særlig over julens gudstjenester, hvor vi juleaften – samt hver andet år på juledag – hører Juleevangeliet, der rummer julens fortælling om, at Gud bøjer sig mod jorden og gør sig til ét med mennesket i noget så skrøbeligt som et lille barn, hvormed Juleevangeliet forkynder Guds store ja til menneskelivet.

Julen er sådan en slags begyndelse på Guds store fortælling, og uden jul ville vi hverken have påske eller pinse: ”Påske og pinse udsprang af jul”, som vi synger det med salmedigteren N.F.S. Grundtvig fra tid til anden. Men jul blev det nu alligevel i 2020 – ligesom det også blev både påske og pinse i foråret, da vi også var ramt af nedlukning. Det var bare uden gudstjenester i et helt igennem sært år, der betragtet over en bred kam var præget af aflysninger, og mit nytårsønske er, at det aldrig kommer til at ske igen.

                                                                                                                              Sognepræsten

Konfirmation i Tinglev kirke 2021

Konfirmation 2021 finder sted søndag d. 2. maj, og for at gå til konfirmationsforberedelse og for at blive konfirmeret i Tinglev Kirke skal man som udgangspunkt bo i Tinglev Sogn. Undervisningen begynder medio august og finder sted på tirsdage fra kl. 12.45. Kontakt sognepræst Søren Wogensen for nærmere info om tilmelding på tlf.: 92 43 33 33.

Juniorkor (5.-9.kl.) øver hver TIRSDAG  fra kl. 16.00-17.00 i Kirken.

Børnekor ( 0.-4.kl.) øver hver TIRSDAG  fra kl. 14.15-15.00på skolen i biologilokale.

Netop nu på kirkegård.

Efter nogle lidt anderledes måneder med nedlukning, afstand, håndsprit mm. er vi nu med fuld bemanding, klar til sommerens udfordringer.
Vi er blevet færdig med plantning af sommerblomster, og næste opgave i programmet bliver klipning af bøgehækkene inde konfirmationer og Sankt Hans.
Samtidig har vi ryddet den del ag haven ved Den Gl. skole, hvor den nye Sognesal skal opføres.
Derudover er vi ved at få kirkegården i tip top stand, inden feriesæsonen træder ind.
Claus Meldgaard Schøtt
Kirkegårdsleder

Gudstjenester og kirkelige aktiviteter i Tinglev Kirke pga. corona:

Begravelser og bisættelser

Indtil videre gælder det, at der ved begravelser og bisættelser må deltage 1 person pr. 4 m2 kirkeskib. Det betyder, at der for tiden ved begravelser og bisættelser fra Tinglev Kirke kan deltage op til 55 personer (plus personale). Retningslinjer fra kirkens personale i forbindelse med begravelser og bisættelser bedes respekteret og overholdt.

Vi håber på alles forståelse.

Med venlig hilsen, Tinglev Menighedsråd


Tinglev kirke

Koncert fra 11/12 2019. ENGLE for indskoling og børnehave, der var ca. 150 Børn og voksne.

Tinglev kirke

Pyntning af urnegrave i plæne.

Vi får flere og flere urnegravsteder i vores plæner og vi oplever, at ikke alle er bekendte med de regler, som menighedsrådet har opsat for pyntning af disse gravsteder.

Reglerne er til for, at vores personale kan få de bedste arbejdsbetingelser og nå deres opgaver indenfor for den tidsramme der er afsat til dem.

Vi henstiller derfor til, at der kun sættes blomster i vaserne. Krukker, figurer og andet hører ikke hjemme her og vil derfor blive fjernet af personalet.

Der må ikke plantes omkring gravene.

I perioden fra 1. november til 1. april må der sættes et enkelt lys, lægges vinterkranse og dekorationer.

Hilsen Menighedsrådet

Tinglev kirke

Billede galleri

image

image

Church

image

Church

image

image

image

image

image

image

Tinglev kirke

Copyright @2017 Developed by IDeStudio