Kalender

Ingen begivenheder fundet.

Faste aktiviteter i kirken:

Strikkepigerne

Strikkepigerne mødes den 1. onsdag i hver måned i Den gamle Skole,

Kirkevej 1.

Der er plads til flere

Pigerne mangler kvinder/mænd, der vil strikke små trøstemus til hospitalerne.

Strikkepinde og garn udleveres til de interesserede.

Snak med Helle Petersen tlf. 26 18 85 23 om spørgsmål.

 

Kom til kor!

Nye korsangere er altid meget velkomne!

Koret ledes af kirkens organist, Doris Sommerlund.

Kontakt Doris for at høre mere.

Voksenkoret er onsdage fra kl. 19

Børnekoret er onsdage fra kl. 15

Du kan læse mere om koret her...


Ældre- og sognearrangement

Tirsdag d. 24. oktober 2019 kl. 18,00 i Borgerhuset

Vi tilbyder en festlig- fornøjelig- og flot aften med Sønderborg Harmonika orkester.

Koncert – fællessang – mulighed for dans.

Der serveres pålægskage og kaffe.

Pris kr. 25,-

Tilmelding senest onsdag d. 17. oktober 2017 til:

Gertrud Matthiesen, tlf. 74 64 34 02

Sognepræsten tlf. 25 72 20 50

eller til Arne Lunding tlf. 74 64 43 07

 


Udflugt til Gottorp slot d. 7. november 2017

Vi skal se udstillingen: Luthers Norden.

Program fremgår af Ugebladet d. 25./26. september


Dåbsklude

 

Strikkepigerne har taget initiativ til at der i forbindelse med barnedåb strikkes en pæn dåbsklub. 

Når dåben aftales, får dåbsforældrene mulighed for at vælge motiv.

Et flot initiativ som vi hilser velkommen.

 


Organisten meddeler

Babysalmesang:

Hver torsdag kl. 09,30

I ”Den gamle Skole”, Kirkevej 1

 

Musikalsk legestue

For dagplejebørn

Kl. 09,00 fredagene:

1. september 2017

15. september 2017

29. september 2017

Herefter: hver anden fredag i ulige uger. Afholdes: "Den gamle skole", Kirkevej 1

 

Voksen kor:

Hver onsdag kl. 19,00 i Kirken.

 

Børnekor:

Hver onsdag kl. 15 – 16,30

 ”Den gamle Skole”, Kirkevej 1

 

 


Menighedsrådet meddeler

Næste ordinære menigheds­rådsmøde:

finder sted i Den gamle Skole, Kirkevej 1

tirsdag d. 17. oktober 2017 kl. 19.00.


 

Sognepræsten meddeler omkring sognebåndsløsning

De personer der ønsker at løse sognebånd til sognepræsten og Tinglev kirke, skal søge igen.

Den tidligere ansøgning var ikke til kirken, men til sognepræsten.

Kontakt Marianne Ring for yderligere oplysning og tilmeldelse.


Månedens aktiviteter i Indre Mission

 

Torsdag d. 5.oktober 2017 kl.19.30

Samtalemøde hos Anne Marie og

Jes Peter Hansen, Nørrehaven 43.

Tekst. 5. samling. Emne: Nåden alene!

Retfærdiggørelsen – en syndfri synder!

 

Torsdag d. 12.oktober 2017 Kl. 19.30

Kvindekreds hos Elna Hansen, Vænget 5.

 

Torsdag d. 26. oktober 2017 Kl. 19.30

Møde i Den gamle Skole, Kirkevej 1

v/ miss. Bjarne Taulborg, Haderslev.